Модуль "Компанія"

26/11 Модуль

У Perfectum CRM + ERP розроблений модуль "Компанія" дає можливість управляти співробітниками компанії, робочими графіками співробітників, а також прораховувати заробітні плати.

Для роботи в даному модулі перейдіть в "Компанія -> Управління персоналом", в даному модулі доступні Співробітники, Робочий графік, Зарплати.  Для налаштувань скористайтеся "Конфігурація -> Додатки -> Управління персоналом", де доступні налаштування Робочого графіка, Норми годин і Заробітної плати.

Проведіть налаштування кожного розділу.

Налаштування робочого графіка:

 1. визначте робочі та вихідні дні, час початку і кінця кожного робочого дня, обідню перерву і норму годин
 2. вкажіть кількість лікарняних, відпускних та відгулів в місяць і рік
 3. відзначте початок і кінець робочого дня, який буде використовуватися за замовчуванням

kp

Норма годин:

 • фільтр для вибору року
 • робочі години по місяцях (при зміні в робочому графіку перерахуйте норму годин, натиснувши на кнопку "скинути")
kp

Налаштування розрахунку заробітних плат:

 • спосіб нарахування зарплати - по таймерам, звичайне
 • включити налаштування норми годин в місяць - Так/Ні (при позначці "Так" кількість робочих годин співробітника не може бути більше, ніж значення норми годин)
 • оплачувані лікарняні - Так/Ні
 • оплачувана відпустка - Так/Ні
 • оплачуваний відгул - Так/Ні
 • виплата зарплат - 1 або 2 рази на місяць (при виборі "2 рази на місяць" встановіть період нарахування авансу і зарплати)
 • налічувати заробітну плату - Відразу/Із затримкою в два тижні/Із затримкою в місяць
 • понаднормові рахувати за тарифом - встановити тариф
 • категорія витрати - вибрати зі списку
kp

Перейшовши в "Компанія -> Управління персоналом -> Співробітники" вам доступні:

 • фільтр по ролі - виберіть роль, для зручності перегляду
 • чек-бокс "Виключати неактивних" - при позначці в таблиці не відображені неактивні співробітники
 • кнопка "Експорт" - для експорту списку співробітників
 • поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
 • таблиця користувачів системи
kp

При натисканні на співробітника Вам доступна вся інформація по цьому співробітнику.  У вкладках можна змінювати дані профілю, робочий графік, табель, понаднормові, відгули, лікарняні, відпустки, премії, зарплати і виплати відповідно.

kp

Профіль.  На даній вкладці відображається інформація з даними співробітника, яка була внесена при створенні картки співробітника.  При натисканні на "Змінити" можна внести зміни в профіль.

kp

Робочий графік.  На даній вкладці відображено робочий графік співробітника.  При створенні нового співробітника, робочий графік буде таким, як і робочий графік компанії, який вказаний в налаштуваннях.  При натисканні на "Змінити" можна внести зміни в робочий графік цього співробітника.  Робочий графік формує табель співробітника.

kp

Табель. На даній вкладці за замовчуванням відображений табель за поточний місяць і рік.  За потреби можна проглянути табеля за інші періоди, попередньо обравши потрібний місяць і рік.  Внизу таблиці відображені загальна кількість норми годин і фактично відпрацьовані години.  При натисканні на "Змінити" можна внести зміни в табель цього співробітника.

kp

Понаднормові/Відгули/Лікарняні/Відпустки.  На вкладках за замовчуванням відображені всі понаднормові/відгули/лікарняні/відпустки, які встановлені у даного співробітника за поточний місяць і рік.  Ви можете переглянути їх за інший період, вибравши його в фільтрах.  При натисканні на "Змінити" можна внести зміни в понаднормові/відгули/лікарняні/відпустки цього співробітника.  При внесенні даних у цих пунктах зміни відображаються в робочому графіку і розкладі співробітника.

kp

kp

kp

kp

Премії. На даній вкладці по замовчуванню відображені премії співробітника за поточний рік.  При натисканні на кнопку "Додати" відкривається функціонал додавання премії співробітнику. При внесенні змін по даному розділі дані фіксуються в таблиці зарплат.

kp

Зарплата. На даній вкладці за замовчуванням відображені ставка співробітника на поточний момент, таблиця зарплат на поточний рік і функціонал виплати заробітної плати.  При внесенні змін розмір ставки змінюється з моменту настання зазначеного місяця і року.  При натисканні на кнопку "Виплата" відкривається функціонал виплат.  Відзначте чек-бокси потрібних виплати і натисніть на кнопку "Виконати".

kp

kp

Виплата заробітної плати. За визначенням виплат у вкладці "Зарплата" ці суми відображені на даній сторінці згідно з раніше проведених налаштувань.  За замовчуванням в табліці відображені виплати за поточний рік.

kp

Перейшовши в "Компанія -> Управління персоналом -> Робочий графік" вам доступні:

1. за замовчуванням обраний "Календар":

 • кнопки-перемикачі "Календар/Розклад"
 • фільтри по ролям, співробітникам і типу
 • перемикачі по датах, місяцю, тижню, дню
 • календар з робочим графіком співробітників (формується після проведення налаштувань в системі)
kp

2. при виборі "Розклад"

 • кнопки-перемикачі "Календар/Розклад"
 • фільтри по ролям, співробітникам
 • перемикачі по місяцю
 • розклад співробітників
kp

При виборі "Календар" при натисканні на певний день відкривається функціональне вікно управління робочим графіком.  Список доступних типів:

 • налаштування дня - функціонал налаштування дня, в якому встановлюється робочий і вихідний день компанії
 • понаднормовий - функціонал установки понаднормового дня для співробітника
 • відгул - функціонал установки відгулу для співробітника
 • лікарняний - функціонал установки лікарняного дня для співробітника
 • відпустка - функціонал установки відпустки для співробітника
kp

Для налаштувань дня заповніть поля:

 • вибір типу - робочий, вихідний
 • дата початку - дата і час початку дня
 • дата закінчення - дата і час закінчення дня
 • норма годин - норма годин робочого дня
kp

При зміні типу на робочий, в поля «дата початку», «дата закінчення» і «норма годин» підтягуються значення налаштування Понеділка.  При зміні типу на вихідний, в поля «дата початку», «дата закінчення» і «норма годин» підтягуються значення налаштування Неділя. При збереженні цього налаштування в табелі всіх співробітників даний день змінюється на робочий/вихідний із зазначеними часом і нормою годин. Змінюється кількість робочих днів і норми робочих годин для компанії.

Для налаштування понаднормових/відгулів/лікарняних/відпусток заповніть поля:

 • співробітник - виберіть зі списку
 • дата початку - дата і час початку (підставляється дата на якій було натискання на календарі)
 • дата закінчення - дата і час закінчення (підставляється дата на якій було натискання на календарі)
 • норма годин - норма годин в даному дні

При внесенні інформації в даних вікнах, дані записуються в картку співробітника на вкладці «Понаднормові», «Табель» (якщо виконується умова).  На календарі робочого графіка і розкладу відображається подія, пов'язана з внесеними даними.  При натисканні на цю подію в календарі або розкладі відображається інформація по даній події.

При виборі "Розклад" відображається календар з робочим графіком співробітників, функціонал зміни робочого графіка співробітників і компанії.  В даному функціоналі є:

 • при натисканні на день місяця, відкривається вікно управління робочим графіком з типом "налаштування дня"
 • при натисканні на робочий або вихідний день в календарі для співробітника відкривається вікно управління робочим графіком, але пункту налаштування дня - немає
 • при виборі типу в поле співробітник відразу підставляється значення співробітника
 • при натисканні на співробітника відкривається вікно перегляду робочого графіка співробітника

kp

kp

Перейшовши в "Компанія -> Управління персоналом -> Зарплати" за замовчуванням Вам доступні облік зарплат співробітників в системі за поточний місяць і рік:

 1. фільтри по періоду - виберіть рік і місяць
 2. чек-бокс "Виключати неактивні" - для виключення неактивних співробітників
 3. кнопка "Експорт" - для експорту списку зарплат
 4. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
 5. таблиця зарплат по всім співробітникам

kp

При натисканні на співробітника відкривається вікно зарплат даного співробітника.

Даний модуль ви можете придбати в "Магазині".

170 000 користувачів

170 000 користувачів

працюють щомісяця в Perfectum

     зроблено вUAз любов'ю

guarantee

З'явилися питання?

Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!