Завдання

23 листопада 2023
👁 4203

Perfectum CRM+ERP у версіях Project, ERP, Курси та Max дозволяє створювати та переглядати завдання для Ваших співробітників у розділі "Проекти -> Завдання".

Завдання потрібні для грамотного розподілу роботи Ваших співробітників. Доступна можливість поставити завдання певним співробітникам (або всім одразу) створивши в ній підзавдання для виконання. Також цей розділ дозволяє вести облік виконання завдань або облік за статусами завдань (Виконано, У роботі, Не розпочато).

У розділі завдання доступні такі функції:

 1. Кнопка "Нове завдання" - для створення нового завдання.
 2. Кнопка Резюме завдань - після натискання відображає блок резюме задач.
 3. Кнопка "Режим канбан" - для перегляду завдань у режимі канбан.
 4. Кнопка "Огляд завдань" - для перегляду всіх завдань, згрупованих за Вашими уподобаннями.
 5. Фільтр – для пошуку завдань за назвою проекту. Після того, як ви оберете проект із фільтра, у таблиці завдань відобразяться лише ті завдання, які пов'язані з проектом.
 6. Блок "Резюме завдань" - у блоці відображається кількість завдань у кожному статусі, а також кількість завдань закріплена за співробітником/адміном. Якщо натиснути на конкретний статус, відобразяться завдання лише у цьому статусі.
 7. Фільтр "Період" - дозволяє вибрати період, за який були створені завдання.
 8. Фільтр "Виконавець" - дозволяє вибрати декілька виконавців та відобразити завдання, в яких обрані співробітники вказані у ролі виконавця.
 9. Фільтр "Статус" - дозволяє відображати завдання у вибраних статусах.
 10. Фільтр "По зв'язку" - дозволяє відобразити завдання щодо обраного зв'язку у фільтрі (завдання, пов'язані зі мною, завдання закріплені за мною тощо).
 11. Фільтр "По типу" - дозволяє відобразити завдання за вибраним типом (оплачуване/неоплачуване, виставлено рахунок/не виставлено рахунок).
 12. Фільтр "Тип завдання" – дозволяє відобразити завдання за вибраним типом (основні, маленькі, щоденні, термінові).
 13. Фільтр "Шаблон завдання" - дозволяє відобразити завдання, створені за вибраним шаблоном.
 14. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
 15. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці завдань. Важливо! Перед експортом виберіть необхідні завдання, які хочете експортувати, якщо просто натиснути кнопку, то буде експортований ВЕСЬ список завдань, що є в системі.
 16. Кнопка "Масові дії" - для масового видалення або масової зміни статусу, пріоритету, учасника, тега
 17. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення колонок у таблиці завдань, зміни черговості відображення колонок, увімкнення/вимкнення колонок.
 18. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці завдань.
 19. Поле "Пошук" - для зручного пошуку завдань за ключовими словами.

1

Таблиця завдань та її можливості:

 1. Чек-бокс - для вибору завдань, з якими ви хочете провести експорт або масові дії.
 2. Поле № - вказує індивідуальний номер завдання в системі, після натискання відкривається карта завдання.
 3. Поле "Ім'я" - вказує ім'я завдання, так само якщо завдання було створено автоматично залежно від правила, вказуватиметься сутність (рахунок на оплату, договір, запит підтримки тощо) з якого вона створена. Ще сірим текстом вказуватиметься зв'язок із цією сутністю, можна натиснути на сірий текст і перейти до сутності з якою було створено завдання.
 4. Кнопка "Запуск таймера" - дозволяє запустити таймер для початку роботи над завданням.
 5. Кнопка "Редагувати" - для редагування завдання.
 6. Кнопка "Видалити" - видалення завдання.
 7. Кнопка "Відзначити завдання палаючим" - дозволяє встановити статус палаючої задачі, детальніше.
 8. Кнопка "Відзначити завдання Важливо" - дозволяє встановити статус Важливого завдання, детальніше.
 9. Кнопка "Позначити як Заплановану" - дозволяє встановити статус Запланованого завдання.
 10. Поле "Чек-листи" - параметр вказує відсоткове співвідношення виконаних чек-листів з усіх чек-листів, що додані в завдання.
 11. Поле "Чек аркуша" - вказує кількість виконаних чек-листів у завданні/загальна кількість чек-листів у завданні.
 12. Поле "Новий коментар" - вказує кількість нових коментарів у задачі, що співробітник не прочитав.
 13. Поле "Статус" - вказує статус завдання.
 14. Поле "Ким створено" - вказує співробітника, який створив завдання.
 15. Поле "Виконавці" - вказує співробітників, які були додані до завдання у ролі Виконавців.
 16. Поле "Спостерігачі" - вказує співробітників, які були додані до завдання у ролі Спостерігачів.
 17. Поле "Теги" - вказує додані теги завдання.
 18. Поле "Пріоритет" - вказує на пріоритет завдання.
 19. Поле "Витрачений час" - вказує загальний витрачений час співробітників на завдання.
 20. Приклад відображення завдань, пов'язаних з проектом, детальніше.

2

Налаштування розділу "Завдання" доступні шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Завдання".

Створення завдання.

Детальний опис створення нового завдання доступний за посиланням.

3

Можливості режиму "Канбан" у завданнях.

У режимі Канбан завдання відображаються у колонках, колонки - це статуси завдань.

Детальний опис режиму Канбан доступний за посиланням.

 1. Кнопка "Нове завдання" - для створення нового завдання.
 2. Кнопка Резюме завдань - після натискання відображає блок резюме задач.
 3. Кнопка "перейти до списку" - для виходу з режиму Канбан в режим перегляду - Список.
 4. Сортування завдань - дозволяє сортувати завдання за параметрами Дата початку, Виконати до, За номером.
 5. Графа "Пошук" - для пошуку завдань за ключовими словами.
 6. Назва статусу завдань.
 7. Кількість завдань у цьому статусі.
 8. Назва завдання - після натискання відриється карта завдання.
 9. Дата початку завдання.
 10. Загальний час витрачений на завдання, якщо в задачі немає ліміту за часом, то параметр відображатиме лише витрачений час, а якщо вказати ліміт на виконання, то запис буде витраченого часу - ліміт часу на виконання (приклад 163:07 - 300:00) .
 11. Список виконавців завдання, якщо навести курсор миші на конкретного виконавця - відобразиться його ім'я в системі, якщо натиснути на конкретного виконавця - відкриється профіль виконавця в системі.
 12. Статус завдання.
 13. Пріоритет завдання.
 14. Кількість коментарів та вкладень у завданні.
 15. Теги завдання.

4

Можливості режиму "Огляд завдань".

Детальний опис режиму Огляд завдань доступний за посиланням.

 1. Кнопка "Повернутися до списку завдань" - для виходу з режиму "Огляд завдань" та перемикання на режим список.
 2. Фільтр "За співробітниками" - дозволяє відобразити завдання обраних співробітників.
 3. Фільтр "За статусом" - дозволяє відображати завдання у вибраному статусі.
 4. Фільтр "За місяцем" - дозволяє відображати завдання за вибраним місяцем.
 5. Фільтр "За роком" - дозволяє відобразити завдання за вибраним роком.
 6. Кнопка "Фільтр" - для застосування фільтрів.
 7. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
 8. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці завдань.
 9. Графа "Пошук" - для пошуку завдань за ключовими словами.
 10. Поле № - вказує індивідуальний номер завдання в системі.
 11. Поле "Ім'я" - вказує ім'я завдання в системі, після натискання відкриває карту завдання.
 12. Також вказує зв'язок завдання з сутністю (рахунок на оплату, запит з підтримки тощо), після натискання на ім'я сутності відкриється карта сутності.
 13. Поле "Дата початку" - вказує дату початку завдання.
 14. Поле "Виконати до" - вказує дату, до якої необхідно виконати завдання.
 15. Поле "Статус" - вказує статус завдання.
 16. Поле "Загальна кількість вкладень" - вказує кількість усіх вкладень у завданні.
 17. Поле "Усього коментарів" - вказує кількість всіх коментарів у завданні.
 18. Поле "Чек-листи" - вказує кількість усіх чек-листів у завданні.
 19. Поле "Всього Робочий час" - вказує кількість всього витраченого часу на завдання.
 20. Поле "Ким створено" - вказує співробітника, який створив завдання.
 21. Поле "Виконавці" - вказує співробітників, які прикріплені до завдання в ролі виконавців.
 22. Поле "Спостерігачі" - вказує співробітників, які прикріплені до завдання у ролі спостерігачів.

5

Можливості "Масових дій" із завданнями.

 1. Чек-бокс "Масове видалення" - якщо активувати видалити вибрані завдання, якщо завдання не були вибрані, видалятися всі завдання розділу.
 2. Поле "Статус" - зміна статусу вибраних завдань.
 3. Поле "Пріоритет" - для зміни пріоритету завдань.
 4. Поле "Виконавець" - для додавання виконавців до обраного ним завданням.
 5. Поле "Спостерігачі" - для додавання спостерігачів до вибраних завдань.
 6. Поле "Теги" - для додавання тегів.

6

Результат: Після заповнення всіх колонок та налаштування потрібних опцій при створенні нового завдання, воно може виглядати так:

 1. Сторінка інформації про завдання.
 2. Сторінка Завдань, які створені до завдання.
 3. Сторінка журналу активності.
 4. Зв'язок завдання з різними сутностями в системі (клієнти, ліди, рахунки на оплату, підтримка тощо).
 5. Зазначити завдання виконаним - для завершення завдання.
 6. Додати завдання до блоку модуля "Управління завданнями", детальніше.
 7. Статистика – після натискання відкривається модальне вікно з вибором параметрів статистики завдання.
 8. Табелі - після натискання відкривається таблиця табелів (витраченого часу на завдання).
 9. Копіювати посилання на завдання.
 10. Запуск таймера (якщо таймер запущено, тут буде кнопка зупинки таймера).
 11. Зазначити завдання як Заплановане.
 12. Зазначити завдання як важливе.
 13. Зазначити завдання як палаюче.
 14. Друк завдання.
 15. Зовнішній вигляд опису завдання.
 16. Кнопка "Редагувати" - для редагування опису завдання.
 17. Кнопка "Додати завдання до чек-листа" - для додавання чек-листа до завдання.
 18. Кнопка "Розділювач" - додає роздільник для завдання. Створює блок, до якого можна додати чек-листи та приховати цілий блок із чек-листами.
 19. Чек-бокс "Вимкнути виконані завдання" - дозволяє приховати зі списку чек-листи, які були виконані.
 20. Кнопка "Показати/Приховати коментарі" - дозволяє показати/приховати коментарі до чек-листів.
 21. Кнопка "Оновити чек-лист" - оновлює інформацію про створені та виконані чек-листи в задачі.
 22. Параметр відображає кількість виконаних чек-листів в одному блоці у відсотковому співвідношенні.
 23. Параметр відображає кількість виконаних чек-листів в одному блоці у відсотковому співвідношенні.
 24. Поле з інформацією про завдання відображає дату та час створення задачі та її тип.
 25. Налаштування (редагування, копія, видалення завдання)
 26. Статус завдання.
 27. Дата початку завдання.
 28. Дата, до якої завдання необхідно виконати.
 29. Пріоритет завдання.
 30. Погодинна ставка в завдання.
 31. Інформація про оплачуване завдання.
 32. Сплачувана сума за завдання.
 33. Ваш час роботи – вказує час (скільки був активний таймер у завданні) для кожного співробітника свій.
 34. Загальний робочий час - вказує суму всього часу, що витратили співробітники на завдання.
 35. Не підтверджений час - вказує кількість часу коли співробітник працював поза зміною (наприклад, якщо у Вас вказано час роботи в системі з 9 до 18, а співробітник працював почав працювати над завданням в 19 - тоді час буде не підтвердженим).
 36. li>
 37. Список співробітників та кількість витраченого часу над завданням кожного співробітника. Якщо при створенні завдання ви вказували ліміт часу для кожного співробітника, параметр буде відображатися так - 01:11 (08:00).
 38. Тег завдання.

7

Робота з "Чек-листами та блоками чек-листів завдання", їх можливості:

 1. Виділена область дозволяє перетягувати блоки чек-листів вгору/вниз завдання.
 2. Назва блоку чек-аркушів.
 3. Кількість виконаних чек-листів/загальна кількість чек-листів у блоці.
 4. Кнопка, щоб приховати/розкрити блок чек-листів.
 5. Кнопка, щоб видалити блок чек-листів.
 6. Чек-бокс для позначки чек-листа виконаним.
 7. Кнопка "Пріоритет" дозволяє вказати пріоритет чек-листа. Якщо вказати пріоритет "Високий", то у чек-листа буде позначка з червоним кольором, якщо пріоритет вказати "Середній" то відмітка буде Жовтою. За замовчуванням у всіх че-листів пріоритет "Низький" тому вони відображаються з Сірою відміткою.
 8. Текст чек-листа, опис, що потрібно зробити.
 9. Кнопка, щоб видалити чек-лист.
 10. Кнопка, щоб запустити таймер (дозволяє відстежувати кількість часу, витраченого на конкретний чек-лист).
 11. Номер чек-листа, якщо натиснути копіюється посилання на чек-лист у завданні (дане посилання можна надсилати співробітникам, при відкритті посилання буде виділено конкретний чек-лист у завданні).
 12. Вказує, хто і коли створив чек-лист.
 13. Вказує, хто і коли редагував чек-лист.
 14. Область, яка дозволяє перетягувати чек-листи в блоці вгору/вниз (щоб змінювати порядок виконання), а також щоб перетягувати чек-листи між блоками.
 15. Кнопка "Призначити завдання" - дозволить призначити завдання конкретному виконавцю в завданні.
 16. Кнопка "Коментар" - для створення коментаря до конкретного чек-листа. Після того, як ви створили коментар, ви можете навести курсором миші на кнопку і відобразитися текст коментаря.
 17. Нагадування в задачі.
 18. Кнопка для створення нагадувань у задачі.
 19. Творець завдання – вказує співробітника, який створив завдання.
 20. Виконавець - дозволяє додати виконавців до завдання.
 21. Список виконавців, які вже додані до завдання.
 22. Спостерігач - дозволяє додати спостерігачів до завдання.
 23. Список спостерігачів, які вже додані до завдання.
 24. Поле для завантаження файлу в завдання - натисніть на поле і виберіть файл із Вашого пристрою, щоб додати його до завдання, або перетягніть файл до області.
 25. Кнопка "Додати завдання до чек-листа" - для додавання чек-листа до завдання. (дані кнопки створені як зверху завдання так і знизу, для зручного використання, якщо список чек-листів занадто великий)
 26. Кнопка "Розділювач" - додає роздільник для завдання. Створює блок, до якого можна додати чек-листи та приховати цілий блок із чек-листами. (дані кнопки створені як зверху завдання так і знизу, для зручного використання, якщо список чек-листів занадто великий)
 27. Показник кількості коментарів залишених до завдання (коментарі до завдання та коментарі до чек-листів - це дві різні сутності, цей параметр відображає кількість коментарів до завдання).
 28. Кнопка, щоб приховати/відобразити список коментарів до завдання.
 29. Поле для введення тексту коментаря до завдання.
 30. Кнопка "Завантажити ще" - дозволяє завантажити більш ранні коментарі до завдання, якщо список занадто великий.

8

Створення коментаря до завдання.

Доступні можливості:

 1. Поле "Коментар адресовано" - дозволяє вибрати співробітника, який бере участь у задачі та адресувати коментар йому.
 2. Поле для введення тексту коментаря до завдання.
 3. Поле для завантаження файлу в коментарі до завдання (щоб вказати, наприклад, що за файл і навіщо він).
 4. Кнопка "Відповісти" - щоб зберегти коментар до завдання.

9

Вкладка "Підзавдання" та її можливості:

У цій вкладці ви можете створювати підзавдання до основного завдання, дозволяє розподіляти та вибудовувати ієрархію завдань у нескінченному масштабі. Підзавдання створюються так само як і звичайні завдання і мають таку саму структуру та параметри.

 1. Кнопка "Додати підзавдання" - для створення підзавдання.
 2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
 3. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці завдань.
 4. Графа "Пошук" - для пошуку підзадач за ключовими словами.
 5. Таблиця підзавдань. Несе в собі такі ж функції, як і загальна таблиця завдань, лише візуально менше.

10

Вкладка "Журнал активності" та її можливості:

Тут ви можете дивитися всю активність співробітників, які працюють над завданням, якщо навестися на поле з датою - відобразиться точна дата та час коли була виконана конкретна дія.

11

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.