Налаштування модулю "Візування документів"

01 серпня 2023
👁 1409

Після покупки модуля "Візування документів" необхідно настроїти його для коректної роботи.

Налаштування здійснюється в конфігурації та окремих розділах налаштувань шаблонів документів.

Налаштування конфігурації:

Для налаштування перейдіть до: "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Візування".

На сторінці доступно:

 • Візування у рахунках
 • Візування в актах
 • Візування у договорах
 • Візування у пропозиціях
 • Візування у наказах
 • Візування у листах
 • Дозволити редагування завізованого документа

viz

Налаштування доступу до візування - регулює право співробітників на можливість бачити процес візування, візувати документ та скасовувати візування. Для надання доступу до конкретного співробітника перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Співробітники -> виберіть необхідного співробітника, натисніть "Змінити" -> відкрийте вкладку Права співробітника".

 • Перегляд(всі) - дозволяє бачити візування в документах, до яких співробітник має доступ, навіть якщо працівник не бере участі у візуванні.
 • Перегляд (тільки своє) - дозволяє бачити візування в документах, до яких співробітник має доступ, лише якщо працівник у ньому бере участь.
 • Додати - з'являється можливість побачити та натиснути кнопку “Візувати” у візуванні, в якому бере участь співробітник.
 • Змінити - можливість скасувати візування в якому бере участь співробітник.

Налаштування сповіщення:

У картці та профілі співробітника є можливість відключити сповіщення.

documents-approval

Налаштування шаблонів візування:

Для налаштування необхідно перейти шляхом "Налаштування -> Компанія -> Внутрішнє візування -> (Акти, Договори, Рахунки на оплату, Пропозиції, Вихідні листи, Накази)".

documents-approval

Розглянемо можливості розділу на прикладі візування договорів:

  1. Кнопка створення шаблону візування
  2. Кнопка експорту таблиці шаблонів візування договорів (PDF / Excel / CSV / Друк)
  3. ID шаблону візування договорів
  4. Назва шаблону візування договорів
  5. Тип договору
  6. Назва шаблону договору
  7. Опція редагування шаблону візування договору
  8. Опція видалення шаблону візування договору

documents-approval

Створення візування договору:

 1. Поле для назви шаблону візування договорів
 2. Вибір типу договору
 3. Вибір шаблону договору
 4. Вибір типу візування. Паралельний коли візувати учасники можуть у вільному порядку. Послідовний – це учасники візування можуть візувати вже у певному порядку.
 5. Вибір періоду візування. Період - це кількість днів після створення, за яке потрібно, щоб завізували документ. Кількість днів після візування учасником - це кількість днів, за яке учасник повинен завізувати документ, після його візування дається така сама кількість днів для візування наступного учасника. Без обмежень - немає обмежень щодо терміну візування.
 6. Поле для ведення кількості днів, за яке учасник повинен завізувати документ, якщо вибрано "Кількість днів після візування учасником"
 7. Якщо тип Паралельний, поле вибору співробітників для візування. Якщо тип Послідовний, тоді поле з вибором співробітника та його порядкового номера у візуванні.
 8. Поле ведення порядкового номера за типом візування Послідовний. Порядковий номер не може повторюватися
 9. Додавання учасника до візування за типом візування Послідовний
 10. Учасники візування за типом візування Послідовний
 11. Порядок учасників візування за типом візування Послідовний
 12. Редагування порядку учасника візування при типі візування Послідовний
 13. Видалення учасника візування за типом візування Послідовний

documents-approval

Вигляд вікна створення шаблону візування при типі візування Паралельний:

documents-approval

При коректних налаштуваннях у картці договору під час редагування або створення договору є можливість включити візування для вибраних шаблонів договорів: 

documents-approval

Після включення візування у договорі стає доступним візування для учасників:

documents-approval

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.